LaserForum CZ

Novinky:

 • Pro přispívání a vyhledávání musíš být registrován a přihlášen.
 • Doufáme, že se ti informace zde zveřejněné hodí a také přispěješ nějakými informacemi pro ostatní uživatele.
 • Víte, že jedna z výhod registrovaných uživatelů je možnost vyhledávání v příspěvcích na fóru.
 • Víš, že jako člen Laserforum.cz můžeš mít 5% slevu na všechny lasery dodávané LASERWORLD CZ - http://www.laserworld.cz ? Stačí napsat na info(zavináč)laserworld.cz email, uvést tvůj Nick z fóra a požádat o uplatnění slevy. ;-)
 • Inzerát v sekci prodej musí kromě popisu zboží obsahovat i prodejní cenu. Neuplné a komerční inzeráty jsou smazány bez výstrahy.

Klasifikace laserů

Archie · 61678

Offline Archie

 • Administrátor
 • Ošlehanej laserovými paprsky
 • ******
  • Příspěvků: 781
  • Karma: 49
kdy: 21. Srpen 2009 12:56:06
KLASIFIKACE LASERU

Veličinami charakterizujícími lasery jsou:

1. Vlnová délka emitovaného záření (nm). Ta rozhoduje o hloubce průniku záření do oka a do kůže.

2. Výkon laserů (W) a hustota výkonu záření (hustota zářivého toku t.j. výkon přepočítaný na jednotku plochy (W.m-2). U laserů pracujících v impulsním režimu množství energie obsažené v jednom záblesku přepočtené na jednotku plochy (J.m-2) a - doba trvání jednoho záblesku. Tyto veličiny rozhodují o energii absorbované ve tkáni při jejím zásahu a rychlosti její přeměny na teplo
a tím i o velikosti účinku.

3. Rozbíhavost svazku, tj. nárůst průměru svazku záření se vzdáleností od výstupní části optiky laseru. Rozbíhavost svazku podstatně ovlivňuje v závislosti na vzdálenosti hustotu výkonu resp. energie záření, a tím i míru nebezpečnosti nahodilého zásahu zejména oka.

Záření laserů po dopadu na určitou plochu může být podle charakteru jejího povrchu absorbováno nebo odraženo. Odraz záření je na hladkých lesklých plochách zrcadlový, na plochách, jako je např. povrch omítky, difúzní.

Základním parametrem pro rozdělení laserů do bezpečnostních tříd je limit přístupné energie AEL (Accessible Emision Limit), který vyjadřuje maximální úroveň emise povolené v dané třídě. Pro rozdělení laserů do tříd z hlediska bezpečnosti obsluhy je rozhodující maximální přípustná dávka ozáření MPE (Maximum Permissible Exposure), která udává úroveň laserového záření, jemuž mohou být za normálních okolností vystaveny osoby, aniž by se u nich projevily nepříznivé vlivy ozáření. Hladiny MPE jsou maximální úrovně záření, při kterých mohou být oči nebo kůže ozářeny bez okamžitého nebo po dlouhém čase následujícího výsledného poškození. Hladiny MPE jsou závislé na vlnové délce, délce trvání impulzu nebo době ozáření, druhu ozářené tkáně a pro vlnové délky 400 nm až 1400 nm i na velikosti obrazu na sítnici.
Lasery jsou rozděleny do následujících bezpečnostních tříd (zjednodušený popis tříd bez uvedení výkonu) :

Třída 1 - lasery o malém výkonu, které jsou bezpečné za všech podmínek. U těchto laserů není riziko překročení MPE při přímém pohledu do svazku jak holým okem, tak i s pomocí optických pomůcek ( např. mikroskopu, dalekohledu apod.)

Třída 2 - lasery o nízkém výkonu vyzařující viditelné záření (světlo) a bezpečnost je zajištěna fyziologickými reakcemi oka včetně mrkacího reflexu. Nebezpečné mohou být při přímém pohledu do svazku po dobu delší než 0,25 s

Třída 3A - bezpečné lasery při sledování nechráněným zrakem; přímý pohled do svazku pomocí optických pomůcek může být nebezpečný

Třída 3B - přímý pohled do svazku je vždy nebezpečný; nebezpečný může být i zrcadlový odraz

Třída 4 - lasery o velkých výkonech, nebezpečné nejen pro oko, ale i pokožku, jsou nebezpečné zrcadlové, ale i difuzní odrazy.

Opatření k ochraně zdraví před zářením laserů
 Na každém laseru musí být vyznačena třída a jí odpovídající varovný nápis. Opatření dále zahrnují zejména požadavky na postupy při event. úpravách laserů, které mohou měnit parametry jejich záření, požadavky a ochranu před nevhodnou manipulací s laserem a jejich spuštění nepovolanou osobou, opatření k zamezení přístupu lidí do dráhy svazku aj. Tato opatření se uplatňují diferencovaně podle třídy laseru. Pro každé pracoviště používající laserů 2. a vyšší třídy musí být vypracovány provozní pokyny a projednány s orgánem hyg. služby.

Bye A.


Offline LaserBoy

 • Nováček
 • *
  • Příspěvků: 7
  • Karma: 6
Odpověď #1 kdy: 20. Září 2009 21:30:50
To je sice fajn, ale něco z praxe - zákon, předpis nebo něco co platí v CZ by nebylo?Offline 3zuli

 • Nováček
 • *
  • Příspěvků: 21
  • Karma: 3
Odpověď #2 kdy: 11. Prosinec 2009 19:07:37
tiez by ma zaujimalo, ako je to s lasermi na SK a CZOffline Archie

 • Administrátor
 • Ošlehanej laserovými paprsky
 • ******
  • Příspěvků: 781
  • Karma: 49
Odpověď #3 kdy: 29. Prosinec 2009 15:07:47
To je sice fajn, ale něco z praxe - zákon, předpis nebo něco co platí v CZ by nebylo?

No bylo i nebylo - záleží co přesně chceš vědět.
Problematikou bezpečnosti okolo laserů se zabývá jednak Směrnice 61 o hygienických zásadách pro práci s lasery. Ministerstvem zdravotnictví ČSR, sv. 53/1982 a nově pak Nařízení vládyze dne 22. listopadu 2000 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením - Předpis č. 480/2000 Sb. Detailně v pdf tady.

Ale jako u všech zákonů, předpisů či vyhlášek se praxe řídí "výkladem" předpisu - a ten jsem nikde nějak nenašel. Takže pokud chceš mít na disco, v klubu nebo jinde kde chceš provozovat svůj laser "klid a pořádek" dodržuj klasická pravidla laserové bezpečnosti - "nečumět" do laseru nebo ještě lépe a "předpisově" zamezit paprskům možnost dopadu (i odrazu!!) na lidské oko nebo kůži. Sice tím půjde většina běžných efektů "do kopru", ale bude to bezpečné.

Bye A.

Bye A.


Offline beam

 • Mazák
 • ***
  • Příspěvků: 177
  • Karma: 6
Odpověď #4 kdy: 28. Prosinec 2010 21:40:54
Jen pro upřesnění - ještě existují normy jako ČSN EN 60825-1 ed 2. Nicméně, ze zákona nejsou volně ke stažení :(

ČSN uvádí klasifikaci laserů (víceméně kosmetické změny):

a. Třída 1.  Lasery, které jsou bezpečné za provozních podmínek, které lze
předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně podmínek sledování
svazku pomocí optických přístrojů.

b. Třída 1M.  Lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm
do 4 000 nm, které jsou bezpečné za provozních podmínek, které lze předpokládat
s dostatečně velkou pravděpodobností, ale mohou být nebezpečné, jestliže uživatel
použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje.

c. Třída 2. Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek
od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna
fyziologickými reakcemi zahrnujícími  i mrkací reflex. Tato reakce může být
považována za dostatečnou pro zajištění adekvátní ochrany za provozních
podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně
použití optických přístrojů pro pozorování uvnitř svazku. 

d. Třída 2M. Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek
od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna
fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Ale sledování výstupu laseru
může být daleko nebezpečnější, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku
optické přístroje.

e. Třída 3R  (do roku 2001 označována 3A). Lasery vyzařující v rozsahu
vlnových délek od 302,5 nm do 106 nm, u kterých je přímé sledování uvnitř svazku
potenciálně nebezpečné, ale riziko je menší než u laserů třídy 3B. Rovněž je pro ně
požadováno menší množství výrobních požadavků a kontrolních hodnot
pro uživatele než u laserů třídy 3B. Přípustná mez záření (AEL) je pětinásobkem
přípustné meze záření  AEL pro třídu 2 v rozsahu vlnových délek od 400 nm
do 700 nm a pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 1 pro ostatní vlnové
délky.

f. Třída 3B. Lasery, u kterých je za  normálních okolností nebezpečné, jestliže
dojde k přímému ozáření svazkem (ve jmenovité vzdálenosti s nebezpečím
poškození zraku  NOHD). Sledování difúzních odrazů je za běžných podmínek
bezpečné. 

g. Třída 4. Lasery, které jsou schopny produkovat nebezpečné difúzní odrazy.
Mohou způsobit poškození pokožky a vznik požáru. Jejich používání vyžaduje
mimořádnou pozornost. 

Pro základní orientaci v problematice lze použít také http://www.oos.army.cz/cos/cos/051636.pdfOffline Archie

 • Administrátor
 • Ošlehanej laserovými paprsky
 • ******
  • Příspěvků: 781
  • Karma: 49
Odpověď #5 kdy: 28. Prosinec 2010 22:03:35
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. března 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Bye A.


Offline Archie

 • Administrátor
 • Ošlehanej laserovými paprsky
 • ******
  • Příspěvků: 781
  • Karma: 49
Odpověď #6 kdy: 28. Prosinec 2010 22:11:12
*** cut ***
Jen pro upřesnění - ještě existují normy jako ČSN EN 60825-1 ed 2. Nicméně, ze zákona nejsou volně ke stažení :(
*** cut ***

Ona je někde zmínka o tom, že to nemůže být ke stažení?
Já mám spíš pocit, že jde o to, že to je good job - jednotlivé normy stojí docela ranec - tahle konkrétně okolo 800,- Kč, takže z toho má spousta firem business.

Bye A.


Offline beam

 • Mazák
 • ***
  • Příspěvků: 177
  • Karma: 6
Odpověď #7 kdy: 28. Prosinec 2010 22:19:04
nekde je to uvedeno, tusim nejakou upravou zakona z roku 1997.
Zkusim to dohledat.... samo ze jim jde o business.Offline dzodzo

 • Suprák
 • ****
  • Příspěvků: 310
  • Karma: 14
Odpověď #8 kdy: 29. Prosinec 2010 09:03:59
pokial je nieco nariadenie vlady alebo zakon, tak by to malo byt verejne nie? lebo to je potom take divne ked by si taky zakon porusil tak sa mozes branit tym, ze jeho znenie nie je verejne dostupne a teda ty si nemohol vediet ze taky zakon porusujes..Offline beam

 • Mazák
 • ***
  • Příspěvků: 177
  • Karma: 6
Odpověď #9 kdy: 29. Prosinec 2010 12:22:00
Tak že: monopol má na svědomí Zákon č. 22/1997 Sb., konkrétně § 5 odstavec (8): \” České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem pověřené právnické osoby… \” A tady je: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=22/1997&PC_8411_p=5&PC_8411_l=22/1997&PC_8411_ps=10#10821

Přemýšlel jsem o tom a má to IMHO svojí logiku - norma není zákon a neexistuje k ní výklad. Normu prostě neukecáš a pokud by byla volně šířitelná, tak předeším v el. formátu by šla "upravit" tj. falzifikovat. Pokud by následně došlo k nějakému právnímu sporu, uživatel by se mohl bránit, že takto norma vypadá... kdežto takhle je nebo by měl být, zdroj normy vždy dostupný.  (http://elektrika.cz/data/clanky/elektrokaps-dobry-duvod-proc-cerpat-z-originalnich-csn)
No není tu nějaký právník?  ;D Ale to, že se za to platí nám asi nepomůže  :-[Offline Vojta7

 • Nováček
 • *
  • Příspěvků: 2
  • Karma: 0
Odpověď #10 kdy: 13. Únor 2011 21:07:12
Takže kam pak tedy patří Spyder III Arctic 1000 mW 445 nm ( modrý)?Offline Archie

 • Administrátor
 • Ošlehanej laserovými paprsky
 • ******
  • Příspěvků: 781
  • Karma: 49
Odpověď #11 kdy: 13. Únor 2011 22:50:55
Takže kam pak tedy patří Spyder III Arctic 1000 mW 445 nm ( modrý)?
Minimálně 3b, ale dost pravděpodobně do Class IV.
Záleží na paprsku - "jeho rozměry" resp. na hustotě záření (vyhláška praví "hustota zářivého toku" ) dopadajícího na m2 - samozřejmě to musíš přepočítat podle parametrů tvého paprsku abys dostal hustotu platnou pro tvůj laser - viz vyhláška resp. tabulka č. 10 v příloze až na konci.
445nm jsou bez korekce tvaru (viz. tady) paprsku docela "tlusté" (klidně 6x4 mm) třeba oproti DPPS 532nm kde bývá paprsek cca 3mm průměr (výstup z kolimační optiky modulu), takže je ta hustota nížší, ale pokud to chceš přesně tak si to spočítej podle vzorečku a tabulky z vyhlášky

Bye A.


Offline beam

 • Mazák
 • ***
  • Příspěvků: 177
  • Karma: 6
Odpověď #12 kdy: 14. Únor 2011 14:00:59
Takže kam pak tedy patří Spyder III Arctic 1000 mW 445 nm ( modrý)?
Tak na štítku těla PL je uvedeno CLASS 4  a <1.25 Watts 445nm CW.
Toho bych se držel a i když výkon je v reálu cca. 800mw, čím větší obezřetnost, tím lépe. :)
Že by další potenciální majitel?  ;)Offline Vojta7

 • Nováček
 • *
  • Příspěvků: 2
  • Karma: 0
Odpověď #13 kdy: 14. Únor 2011 14:43:17
Já to nechápu ??? Mám vietnamské laserové ukazovátko 650 nm <5 mW a prý je to 3A...Místo Spydera bych si možná někdy koupil tenhle.Offline Dr.Sined

 • Nováček
 • *
  • Příspěvků: 10
  • Karma: 0
Odpověď #14 kdy: 08. Květen 2016 02:10:46
Tak jako to teda je? Jasne a stručne! Možem používat na verejnosti vykonné lasery (viac jako 500mw) alebo nie? Samozrejme v pripade, že lasermi nesvietim nikde kde sa možu nachadzat nejake osoby...

Dakujem.